top of page
Aerial view of crowd people connected by lines, social media and communication concept. To
Logo-Digitaal-Ecosysteem.png

De digitale transformatie is in volle gang en het verzamelen, uitwisselen en combineren van data tussen bewoners, overheden en bedrijven speelt hierbij een cruciale rol. Het Open Urban Platform verbindt al deze partijen met elkaar tot een Digitaal Ecosysteem waarop iedereen kan aansluiten. Binnen dit ecosysteem kan data veilig en ethisch verantwoord worden uitgewisseld, en kunnen allerlei slimme toepassingen ontstaan, die de leefomgeving duurzamer, veiliger, gezonder en inclusiever maken.
 
In dit veilige ecosysteem behoud je de controle over de oorsprong van je data, terwijl je profiteert van transparante en up-to-date informatie. We werken geheel op basis van Open standaarden zodat iedereen kan aansluiten en we optimaal verbinden en samenwerken. 


Of je nu een overheidsinstantie, dataleverancier, app-ontwikkelaar of een betrokken burger bent; ontdek nu hoe ons platform jou helpt slimme oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Sluit je aan bij de pioniers die de digitale revolutie omarmen en geef jezelf de voorsprong die je nodig hebt in de snel veranderende wereld van data. Samen kunnen we de maatschappelijke uitdagingen aanpakken en bouwen aan een betere toekomst.
 

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Bedankt voor je inschrijving

Het Digitaal Ecosysteem is een initiatief van:

Logo-Future-Insight
DMI-Logo.png

en wordt aangedreven door:

Jou!

Infographic-Wisselwerking.png
Infographic-Totaal.png
Infographic-Databronnen.png
Infographic-Gebruikers.png
Over ons

Over ons

Gebundelde krachten

Het “Digitaal Ecosysteem” bundelt de krachten van 3 sterke partners.

Gemeente Rotterdam, softwareleverancier Future Insight en strategisch partner Capgemini werken sinds 1 januari en voor de duur van 10 jaar, samen aan het ontwikkelen, lanceren, exploiteren en het doorontwikkelen van het digitaal ecosysteem met Digital Twin.

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam wil voor haar inwoners, bedrijven en instellingen een digitaal ecosysteem creëren waar alles samen kan komen. Een omgeving waar je naartoe kunt gaan om te ontmoeten, om te werken en rond te struinen. Met het Open Urban Platform bouwen we de digitale infrastructuur die hiervoor nodig is en bieden we alle aangesloten partijen de mogelijkheid om eenvoudig en verantwoord data en services met elkaar uit te wisselen. 

 

Natuurlijk gelden er ook bepaalde regels, waaraan iedereen zich dient te houden. Zo creëren we samen een veilig digitaal leefklimaat waar mensen zich thuis voelen. Welkom bij het Digitaal Ecosysteem Rotterdam. 

Future Insight

Future Insight is een snelgroeiende softwareleverancier die nationaal en internationaal actief is.

Het softwarebedrijf  ontwikkelt de Clearly.Hub, waarbinnen ook het Open Urban Platform valt. Met de Clearly.Hub bedient Future Insight haar klanten op het gebied van 3D stadsmodellen, complexe BIM vraagstukken en optimale samenwerking binnen infra projecten.

Als dé softwareontwikkelaar op het gebied van projecten in de leefomgeving, gelooft Future Insight sterk in het belang van slim samenwerken met de juiste tools om zodoende projecten tot een succes te maken.

Als snelgroeiende organisatie heeft Future Insight een gevarieerde klantenkring in binnen- en buitenland, bestaande uit overheidsinstanties, toonaangevende ingenieursbureaus en gerenommeerde aannemers.


Capgemini

Capgemini is een wereldwijde, maatschappelijk verantwoorde en multiculturele marktleider met 360.000 mensen in meer dan 50 landen. Als strategisch partner ondersteunt Capgemini organisaties bij hun transformatie door gebruik te maken van de kracht van technologie. Hierbij laat de Group zich leiden door zijn bestaansreden: menselijke energie vrijmaken door middel van technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst. Met meer dan 50 jaar ervaring en expertise in uiteenlopende sectoren, vertrouwen klanten de aanpak van hun zakelijke behoeften toe aan Capgemini: van strategie en ontwerp tot operationeel beheer. Dit gebeurt door gebruik te maken van innovaties in cloud, data, kunstmatige intelligentie, connectiviteit, software, digital engineering en platforms. 

Hoe wordt er gewerkt?

Hoe werken we?

In deze samenwerking werken we met 4 werkgroepen, die zijn gebaseerd op 4 belangrijke pijlers:

 

 

De werkgroep Architectuur & Bouw definieert de architectuur, werkt uit wat er gebouwd moet worden en aan welke eisen de technische componenten moeten voldoen.

 

De werkgroep Ecosysteem & Marketing borgt het stakeholder management, houdt geïnteresseerden dichtbij en zorgt dat er zoveel mogelijk verbinding ontstaat met andere initiatieven en organisaties die kunnen aansluiten.

 

De werkgroep Organisatie Inrichting werkt een blauwdruk uit voor organisaties, wat erbij komt kijken wanneer je een Open Urban Platform wilt implementeren.

 

De werkgroep Governance en Ethiek legt het fundament waarop de ethische uitgangspunten en spelregels worden vormgegeven.

 

 

Deze werkgroepen gaan de komende jaren stapsgewijs de pijlers concreet uitwerken en implementeren in het digitale ecosysteem.

Sluit jij ook aan?

Samen met gemeenten en overheden, bedrijven en andere partijen willen we een ecosysteem creëren dat steeds meer positieve impact gaat hebben. Waar de data stroomt. We roepen iedereen dan ook op om je aan te sluiten.

Wat is het?

Wat is het nu precies?

Clearly.Hub-Hamburger.jpg
Clearly.Hub-Hamburger-2.jpg

We bouwen samen aan een Open Urban Platform. In deze afbeelding zie je op hoofdlijnen hoe het platform wordt opgebouwd. In het Open Urban Platform wordt data verzameld door een verscheidenheid aan databronnen, datamodellen en sensoren, zoals IoT-apparaten, slimme stadsinfrastructuur en geospatiale gegevens. Deze gegevens worden vervolgens in toepassingen geanalyseerd en gevisualiseerd om inzicht te bieden in verschillende aspecten van een stad, zoals verkeersstromen, energieverbruik, luchtkwaliteit, afvalbeheer, veiligheid en nog veel meer. Een aantal uitgangspunten staan voor ons centraal in de ontwikkeling:
 

 • Open standaarden
  We maken gebruik van Open standaarden zodat iedereen kan aansluiten.
   

 • Meervoudig gebruik
  Data wordt eenmalig ontsloten waarna het meervoudig gebruikt kan worden in de toepassingen.
   

 • Data combineren
  Door data te combineren Zowel open als gesloten data ontstaan er nieuwe inzichten die ons gaan helpen in de maatschappelijke opgaven.
   

 • Data bij de bron
  We laten de data bij de bron, zo zorgen we ervoor dat we altijd transparante en actuele gegevens gebruiken.
   

 • MIM & PPI
  Minimum Interoperability Mechanisms en Pivotal Points of Interoperability zijn standaard componenten en methodieken die wereldwijd worden geadopteerd die de toegang tot en het delen van gegevens tussen systemen vergemakkelijkt.
   

 • Veilig & Betrouwbaar
  Gegevensbeveiliging, Privacy, Data-integriteit en Compliance met wet-en regelgeving zien wij als aspecten die noodzakelijk zijn om goed te organiseren om zo de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

Hoe kan ik aansluiten?

Hoe kan ik aansluiten?

2023 en 2024 is de ontwikkelfase van het Open Urban Platform. Dit willen we niet alleen doen, maar samen met andere partners.

 

We werken toe naar een digitaal ecosysteem waarbij je op verschillende manieren kunt aansluiten, bijvoorbeeld:

 

 • Je laat je data door het ecosysteem stromen;

 • Je ontwikkelt een applicatie die aansluit op het ecosysteem en gebruik maakt van de data die daar is;

 • Je implementeert het digitale ecosysteem in je organisatie;

 • Je hebt een usecase die je graag door het ecosysteem beantwoord wil laten worden.

  

Hieronder lees je meer over de mogelijkheden.

Een eigen ecoysteem voor overheden

Denk je erover na om binnen jouw organisatie ook een ecosysteem te implementeren? Ga dan gedegen van start met ons aansluitprogramma voor overheden.
 

Meld je nu aan zodat je invloed kan uitoefenen op de uitwerking van de pijlers zoals deze in het project worden uitgewerkt.

 

We denken na over wat er nodig is in jouw organisatie om dit succesvol neer te zetten. Alle lessons learned vanuit gemeente Rotterdam en Capgemini delen we met elkaar om zo samen het ecosysteem nog verder te brengen.

Wil je meer weten over het aansluitprogramma? Download het programma

Apps

Aansluiten op het digitaal ecosysteem is ook voor app ontwikkelaars erg interessant.

 

 

Doordat het platform verschillende digitale oplossingen, data, functionaliteiten en gebruikers met elkaar verbindt, kun je dus ook gebruik maken van deze databronnen en apps van andere aanbieders. Profiteer van de schaal en de reikwijdte van het ecosysteem. Ga partnerschappen aan met andere aanbieders en creëer gecombineerde functionaliteiten die compleet nieuwe mogelijkheden bieden.

 

Sluit je aan en vergroot je bereik en daarmee zichtbaarheid, wat kan helpen met aantrekken van nieuwe gebruikers en nieuwe klanten. Vergroot je merkbekendheid en genereer hierdoor nieuwe inkomstenbronnen.

 

Het ecosysteem biedt je daarnaast kansen voor innovatie, samenwerking en het delen van kennis met andere spelers binnen het ecosysteem.

Dataleveranciers

Beschik jij over data? Het digitaal ecosysteem biedt jou een platform waarin je data met een breed publiek kunt delen. Je breidt je bereik uit en krijgt zo toegang tot een grotere gebruikersbasis.

 

Doordat we zaken als Governance, Ethiek en Security generiek organiseren in het ecosysteem kun je dit eenmalig inrichten en daarna richting alle gebruikers aanbieden.

  

Sluit je aan en wissel gegevens uit met de verschillende deelnemers.  Dit kan leiden tot waardevolle partnerships en integraties met andere producten en diensten binnen het ecosysteem.

  

Verbeter daarnaast je datakwaliteit en verrijk je eigen data. Door toegang te hebben tot andere gegevensbronnen en gebruik te maken van data-integratie en verrijkingstechnieken, kan je als dataleverancier waardevollere en betrouwbaardere gegevens leveren aan gebruikers binnen het ecosysteem.

Usecases

Usecases

Door in de ontwikkelfase te werken met usecases kunnen we de uitwerking van het Open Urban Platform veel concreter maken.

 

Een usecase is als een userstory; een concreet “probleem” dat we door het digitale ecosysteem laten gaan. Bij elke stap definiëren we wat er nodig is om het mogelijk te maken. Zo bouwen we het digitale ecosysteem op naar behoefte van echte toekomstige gebruikers.

 

We hebben al een aantal usecases geselecteerd waar we nu aan werken. Heb jij zelf een usecase in gedachten? Neem dan contact met ons op!

Nieuws

Nieuws
Aerial view of crowd people connected by lines, social media and communication concept. To
City of London at sunset with communication icons and network lines.jpg

FAQ

 • Wat is het Open Urban Platform?
  Om alle deelnemers binnen het Digitaal Ecosysteem met elkaar te verbinden is een digitale infrastructuur nodig. Het Open Urban Platform vormt de kern van deze infrastructuur en garandeert dat data op een veilige en ethisch verantwoorde wijze binnen het ecosysteem kan worden uitgewisseld.
 • Is het Open Urban Platform veilig?
  Het is voor ons essentieel dat er strikte beveiligings- en privacymaatregelen worden geïmplementeerd in het Open Urban Platform om er zo voor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens veilig worden behandeld en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde partijen. Dit omvat het implementeren van gegevensversleuteling, toegangscontroles, auditlogs, gegevensminimalisatie en naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.
 • Hoe wordt het Open Urban Platform beheerd?
  In 2025, als de exploitatiefase van start gaat, zal ook de beheerorganisatie zijn ingericht en actief worden. Het beheer van het Open Urban Platform hebben we nu voorzien via 3 gremia: 1. De marktmeester: dit is een interne toezichthouder die erop toeziet dat Future Insight zich aan de eisen van de Overeenkomst houdt. dan gaat het over de overeenkomst tussen de exploitant en de gemeente Rotterdam evenals de overeenkomsten die zullen ontstaan met data aanbieders en app ontwikkelaars. Tevens ziet de marktmeester erop toe dat andere partijen, organisaties en gebruikers zich houden aan de vastgestelde regels en kaders van het Open Urban Platform. de werkgroep Governance & Ethiek werken deze kaders en regels uit. 2. De Governance board: de governance board bestaat uit 5 personen, 1 persoon vanuit Future Insight, 1 persoon vanuit de gemeente Rotterdam en drie onafhankelijke leden. Zij behartigen de belangen van de organisatie en haar belanghebbenden, waarborgt goede besluitvormingsprocessen en legt verantwoordelijkheid af aan relevante partijen. De board speelt een cruciale rol bij het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving, evenals ethische normen. Ze moeten ervoor zorgen dat de organisatie opereert binnen de wettelijke kaders en ethische normen volgt die relevant zijn voor de sector waarin ze actief is. De Governance Board dient vooraf goedkeuring te geven (instemmingsrecht) met betrekking tot de volgende zaken: - een wijziging van bestaande functionaliteit van het Open Urban Platform (uitgezonderd kleine aanpassingen, zoals bugfixes, patches, etcetera); - een wijziging van de technische architectuur van het Open Urban Platform; - een wijziging van de voorwaarden waaronder de Data-aanbieders en Data-afnemers gebruik kunnen maken van het Open Urban Platform; - het aanbieden van aanvullende diensten door Exploitant, of op basis van data afkomstig van Data-aanbieders, met als doel om een level playing field met de Data-afnemers te waarborgen. 3. De gebruikersgroep: Future Insight zal een gebruikersgroep instellen, en ingesteld houden, waar Rotterdam en andere gebruikers van het Open Urban Platform voor uitgenodigd zullen worden. De gebruikersgroep faciliteert interactie, uitwisseling van kennis en zij biedt ondersteuning aan de leden. De volgende activiteiten worden bijvoorbeeld voorzien: - Kennisdeling: dit kan variëren van tips en trucs tot diepgaande discussies over geavanceerde toepassingen; - Ondersteuning: Leden kunnen vragen stellen, problemen bespreken en oplossingen vinden binnen de gebruikersgroep; - Netwerkmogelijkheden: Gebruikersgroepen bieden een platform om in contact te komen met gelijkgestemde individuen, professionals en experts in het veld; - Invloed uitoefenen: Gebruikersgroepen kunnen een gezamenlijke stem vormen om feedback te geven aan de leverancier of ontwikkelaar van het product of de dienst; - Educatieve evenementen: zoals conferenties, workshops, webinars en trainingssessies.
 • Komen er verschillende Open Urban Platformen? Een 'Rotterdam Open Urban Platform' en een 'Den Haag Open Urban Platform' bijvoorbeeld? En zijn dat ook technisch gescheiden omgevingen?
  Het Open Urban Platform wordt generiek ontwikkeld en kan door elke overheidsinstantie afgenomen worden. Je kunt vervolgens je eigen Open Urban Platform configureren naar wat je wel en niet wilt gebruiken van het Open Urban Platform. Op die manier wordt het dus mogelijk om data te delen over overheidsgrenzen heen en zo bijvoorbeeld ook gedeelde OUP's te creëren. Je kunt er ook voor kiezen om geheel je eigen Open Urban Platform te configureren en niets te delen of te gebruiken van anderen. Doordat het Open Urban Platform modulair wordt opgebouwd met daarbinnen organisatie eigen lagen kunnen we dit zo organiseren.
 • Wanneer kan ik aansluiten op het Open Urban Platform? Wat is er dan te zien?
  Het Open Urban Platform is op 1 januari 2025 actief. In de tussenliggende periode worden met behulp van diverse partijen uit het Digitaal Ecosysteem de laatste stappen gezet om deze digitale infrastructuur te realiseren. Deelnemen aan deze laatste ontwikkelfase kan altijd. Bas Hoorn kan u hier meer over vertellen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 31 (0)6 - 46 90 97 84 en per mail via bas@futureinsight.nl Sluit je aan en meld je aan via ons aanmeldformulier.
 • Hoe krijg ik mijn data op het Open Urban Platform?
  Wil je aansluiten op het Open Urban Platform? Dat kan! Neem hiervoor contact met ons op via het aanmeldformulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
 • Wie heeft toegang tot vertrouwelijke data in het Open Urban Platform?
  Het is voor ons essentieel dat er strikte beveiligings- en privacymaatregelen worden geïmplementeerd in het Open Urban Platform om er zo voor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens veilig worden behandeld en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde partijen. In het Open Urban Platform zullen verschillende partijen toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens, afhankelijk van de specifieke structuur, rollen en afspraken binnen het platform en rondom de data. Denk bijvoorbeeld aan: Platformbeheerders kunnen verantwoordelijk zijn voor het beheren van de infrastructuur, het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het verlenen van toegangsrechten aan andere gebruikers. Overheidsinstanties kunnen toegang krijgen tot gegeven over stedelijke planning, openbare veiligheid, verkeerspatronen en meer om beleidsbeslissingen te nemen, stadsdiensten te verbeteren of openbare veiligheid te waarborgen. Bedrijven en organisaties kunnen toegang hebben tot gegevens over consumentengedrag, mobiliteit, energieverbruik en andere relevante informatie voor zakelijke beslissingen, marktanalyse of het aanbieden van stedelijke diensten. Gebruikers en burgers kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot gegevens over persoonlijke gezondheid, energieverbruik of financiële gegevens. Het is echter belangrijk om passende privacybescherming en beveiligingsmaatregelen te implementeren om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens. Dit omvat het implementeren van gegevensversleuteling, toegangscontroles, auditlogs, gegevensminimalisatie en naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.
 • Met wie kan ik contact opnemen voor verdere informatie over het Open Urban Platform?
  Je kunt te alle tijden contact met ons opnemen via het contactformulier onderaan de website. Wil je meer informatie over hoe dat je kunt aansluiten als overheidsinstantie, app ontwikkelaar of dataleverancier? Laat dan je gegevens achter via het aanmeldformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
 • Waarom zijn jullie niet aangesloten bij een ander lopend initiatief zoals het Grenzeloos Datalandschap?
  Gemeente Rotterdam is als één van de initiatiefnemers nauw betrokken bij de oprichting/ontwikkeling van het GDL. Het Open Urban Platform is qua ontwikkeling precies in lijn met wat er binnen het GDL gebeurt. We streven echter geen 'one-size-fits-all'-oplossing na. In plaats daarvan streven naar een federatief stelsel van onderling verbonden data, platforms en toepassingen/services, die FAIR (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable), schaalbaar en bruikbaar zijn buiten het eigen ecosysteem. Alle partijen worden uitgenodigd aan dit ecosysteem deel te nemen, waarbij de exploitant van het Open Urban Platform (Future Insight) slechts één van de 'enabling' partners is, namelijk voor de Rotterdamse infrastructuur. Wie welke rol zal spelen bij een toekomstig (virtueel) platform voor het GDL is nog niet bepaald. Indien noodzakelijk zal daar t.z.t. een aanbesteding voor worden uitgeschreven.
 • Hoe verhoudt het Open Urban Platform zich tot andere initiatieven zoals Grenzeloos Datalandschap of DSGO?
  Gemeente Rotterdam is op veel van deze initiatieven aangehaakt/betrokken. Het Open Urban Platform is vanuit de gemeente een manier om de digitale infrastructuur binnen het ecosysteem Rotterdam vorm te geven. Deze ontwikkeling sluit daarmee naadloos aan op de gemeente-interne ontwikkeling, het Grenzeloos Datalandschap(GDL) en de Nationale Digital Twin Fysieke Leefomgeving. Ook bij initiatieven als Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), Federatief Datastelsel en DSGO is de gemeente betrokken.
 • Wat is de verhouding tussen het Open Urban Platform en Clearly.HUB?
  Clearly.HUB is de productnaam waaronder Future Insight het digitaal verbonden ecosysteem aanbiedt, dat in de markt alsook bij gemeente Rotterdam algemeen bekend staat als het Open Urban Platform.
 • Wat is het Digitaal Ecosysteem Rotterdam?
  Het Digitaal Ecosysteem Rotterdam wordt gezien als het geheel van alle deelnemers (en digitale sociale netwerken1) die op een bepaald moment een belang hebben voor of in Rotterdam en/of de Rotterdammers. Dit kunnen Rotterdamse burgers of bedrijven zijn, maar ook een toerist of een pakketbezorger van buiten de stad. 1Digitaal Sociaal Netwerk Een bepaalde mate van sociale binding tussen deelnemers, waarbij data van de ene naar de andere deelnemer via een computersysteem of computersystemen wordt uitgewisseld zonder dat er sprake is van eenrichtingsverkeer.
 • Wie zitten er achter het Digitaal Ecosysteem?
  Achter het Digitaal Ecosysteem zitten alle deelnemers die op een bepaald moment een belang hebben voor of in Rotterdam en/of de Rotterdammers. Dit kunnen Rotterdamse burgers of bedrijven zijn, maar ook een toerist of een pakketbezorger van buiten de stad. Het ecosysteem wordt aangejaagd en de diverse belanghebbenden worden onderling met elkaar verbonden door diverse inspanningen van Future Insight, Capgemini en de gemeente Rotterdam.
 • Wie kan er aansluiten?
  Of u nu een inwoner, bedrijf, of (kennis)instelling bent; iedereen kan zich aansluiten op het Digitaal Ecosysteem.
 • Hoe wordt een vendor lock-in voorkomen?
  Wij kiezen voor open standaarden en protocollen zoals MIM en PPI. Data, apps en functionaliteiten moeten hierop gebaseerd zijn. Dit zorgt ervoor dat we flexibel kunnen zijn in het schakelen tussen verschillende leveranciers, omdat het interoperabiliteit mogelijk maakt. We kiezen daarnaast voor een modulair gebouwde oplossing: verschillende componenten en modules kunnen worden vervangen zonder dat er verstoringen optreden binnen het Open Urban Platform. Hierdoor kunnen we onderdelen upgraden of vervangen zonder gedwongen te worden het volledige platform te veranderen
 • Wat kan dit Digitaal Ecosysteem voor mij betekenen als burger / appontwikkelaar / gemeente / dataleverancier?
  Burgers: Het Digitaal Ecosysteem biedt veel mogelijkheden voor burgers, zoals gemakkelijke toegang tot diensten, afhandeling van bijvoorbeeld (vergunning)aanvragen en het maakt participatie makkelijker en toegankelijker. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen zoals gemakkelijk en snel een bouwvergunning aanvragen, weten of het druk is op het terras of het herontwerpen van het plein voor je deur. Het gaat ook over de integraliteit: over breed scala aan onderwerpen data bijeenbrengen vanuit DT-concept (bijeenbrengen vele views van gebruikers met generieke databeschrijving van fysieke werkelijkheid). Daardoor ontstaan ook nieuwe (toevallige) dwarsverbanden en kansen. Het biedt basis voor ontwikkelingen als datakluis/web3.0. Vraag is wel of er niet heel veel verschillende burgers zijn met heel veel verschillende kennis, wensen en behoeften. Appontwikkelaars: Appontwikkelaars profiteren van verschillende voordelen wanneer zij aansluiten op dit Digitaal Ecosysteem. Er is toegang tot een breed scala aan databronnen: zoals stadsgegevens en API's. Door gebruik te maken van deze gegevensbronnen kunnen appontwikkelaars innovatieve toepassingen bouwen die waardevolle informatie en functionaliteiten bieden aan burgers en derden. Ook hier gelden de kansen van serendipiteit. Verder hoeven ontwikkelaars zelf geen databeheer te organiseren, en door de gestandaardiseerde koppelvlakken wordt schaalbaarheid van toepassingen naar andere ecosystemen (en vice versa) veel beter mogelijk. En doordat apps met ‘elkaar kunnen gaan praten’ (via het OUP-DT), kan samenwerking tussen ontwikkelaars voor allen meerwaarde opleveren. Gemeenten: Voor gemeenten levert het aansluiten op het Digitaal Ecosysteem (digitale) mogelijkheden op die kunnen worden aangewend voor de maatschappelijke opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Het stelt gemeenten bijvoorbeeld in de rol van dataleverancier in staat om data uit te wisselen met diverse partijen, zoals inwoners, volgens overeengekomen voorwaarden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om gebruik te maken van toepassingen of deze gezamenlijk te ontwikkelen met behulp van de diverse databronnen. Dataleveranciers: Het Digitaal Ecosysteem biedt de mogelijkheid om de diverse databronnen binnen het ecosysteem beschikbaar te stellen onder bepaalde voorwaarden. Voor commerciële partijen een (extra) marktplaats om hun data te gelde te maken. Waarde kan ook liggen op andere terreinen, zoals verbeterde veiligheid (delen van woonstaddata met de VRR).
 • Hoe kan het Digitaal Ecosysteem mij helpen met maatschappelijke opgaven?
  Binnen het digitaal ecosysteem wordt iedereen in staat gesteld data, toepassingen en services met elkaar te gebruiken en te delen. Dit geldt ook voor alle betrokken organisaties rondom een bepaalde maatschappelijke opgave. Op basis van een gemeenschappelijk beeld van de werkelijkheid van de stad (de Digital Twin) kan men samen onderzoeken hoe een bepaalde opgave beter te begrijpen is. En/of oplossingen bedenken, bijv. door het opstellen van verschillende scenario’s. Doordat het vertrekpunt een gemeenschappelijke werkelijkheid is, wordt het vervolgens eenvoudiger beleid onderling af te stemmen of om te bepalen waar een verschil vandaan komt.
 • Waarom is het van belang dat er verschillende partijen aansluiten?
  De mogelijkheden die deze digitale infrastructuur, als onderdeel van het Digitaal Ecosysteem Rotterdam, biedt zijn voor iedereen toegankelijk. Hoe meer partijen gebruik maken van de infrastructuur hoe meer mogelijkheden en samenwerkingen kunnen ontstaan doordat data op een verantwoorde wijze zal stromen in Rotterdam voor Rotterdam. Hoe meer mensen/organisaties binnen het ecosysteem gebruikmaken van de aangeboden infrastructuur, hoe meer deze zal renderen en meerwaarde zal opleveren voor allerlei toepassingen en services, en die op hun beurt daardoor ook weer meer waarde krijgen.
 • Ik wil mij aansluiten, waar meld ik mij aan?
  Wil je je aansluiten? Dat kan! Meld je aan via het inschrijfformulier op onze website. Ga direct naar het aanmeldformulier. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Bas Hoorn. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 31 (0)6 - 46 90 97 84 en per mail via bas@futureinsight.nl.
 • Is het Open Urban Platform veilig?
  Het is voor ons essentieel dat er strikte beveiligings- en privacymaatregelen worden geïmplementeerd in het Open Urban Platform om er zo voor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens veilig worden behandeld en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde partijen. Dit omvat het implementeren van gegevensversleuteling, toegangscontroles, auditlogs, gegevensminimalisatie en naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.
 • Wat is meervoudig gebruik van data?
  Meervoudig gebruik van data is gebaseerd op het gegeven dat data waardevol zijn en dat ze kunnen worden benut voor meerdere doeleinden. Door data te delen en hergebruiken, kunnen organisaties en belanghebbenden efficiënter werken, betere inzichten verkrijgen en nieuwe mogelijkheden ontdekken.
 • Wat is de rol van Future Insight, Capgemini en de gemeente Rotterdam?
  Future Insight is de software ontwikkelaar Rotterdam is launching customer Capgemini is partner en specialist in digitale transities
 • Wordt er zorgvuldig en ethisch verantwoord omgegaan met mijn en andermans data?
  We werken onder meer met een Governanceboard. Dit gaat toezien op een verantwoorde en transparante exploitatie van het Open Urban Platform. Denk daarbij onder andere aan ethisch juist en veilig gebruik van data, level playing field en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen (oa advertising, data verrijking en gebruik 'flow-data'). Andere gemeenten kunnen desgewenst ook gebruik van deze structuur, of ervoor kiezen een eigen governancestructuur op te zetten.
 • Wat gebeurt er met mijn data?
  Als data eigenaar bepaal jij zelf wat er met je data gebeurd. Jij geeft aan waarvoor het gebruikt kan en mag worden en voor wie het beschikbaar gesteld mag worden. Er wordt actief gemonitord wat er met jouw data gebeurd en dit kun jij ten aller tijde inzien. Wanneer jij je data aansluit op het Open Urban Platform gaat dat via een intakeproces waarin we dit met elkaar vaststellen en doorlopen ook nemen we je dan mee in de eisen die wij stellen aan de data die door het Open Urban Platform kan stromen.
 • Wie is eigenaar van en verantwoordelijk voor bewerkte / geconverteerde data?
  Wanneer data wordt gecombineerd of verrijkt gebeurd dat buiten het Open Urban Platform, in een van de toepassingen. Diegene die die nieuwe data creëert is daarmee ook de eigenaar van deze data. Wanneer deze data vervolgens weer aangeboden moet worden via het OUP zal het als een nieuwe dataset worden behandeld en aangemeld moeten worden. dan leggen we het eigenaarschap, de bron, metadata en andere gegevens vast.
 • Met wie kan ik contact opnemen voor verdere informatie over zaken als veiligheid en ethiek
  Je kunt te alle tijden contact met ons opnemen via het contactformulier onderaan de website. Wil je meer informatie over hoe dat je kunt aansluiten als overheidsinstantie, app ontwikkelaar of dataleverancier? Laat dan je gegevens achter via het aanmeldformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
FAQ
Agenda

Agenda

Aankomende evenementen

 • Maandelijkse demonstratie
  Maandelijkse demonstratie
  Meerdere datums
  di 10 sep
  http://meet.google.com/ojq-gzqq-jaw
  10 sep 2024, 12:00 – 13:00
  http://meet.google.com/ojq-gzqq-jaw
  Maandelijkse op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die er spelen? Volg dan onze online demonstratie.
Contact

Wil je weten wat het digitaal ecosysteem voor jou kan betekenen? Neem contact op!

Contact--Bas-Hoorn.jpg

Bel: Bas Hoorn

Volg ons: 

Logo-Future-Insight
DMI-Logo.png

Bedankt voor je bericht

bottom of page