top of page

Privacy verklaring

Hier vind je de privacyverklaring van het Digitaal Ecosysteem en omschrijven wij hoe Future Insight, de organisatie achter het Digitale Ecosysteem, met jouw persoonlijke gegevens omgaat.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast lees je hier ook alles over jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

2

Future Insight

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Future Insight. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Future Insight op het Digitaal Ecosysteem, neem dan gerust contact op met Future Insight! privacy@futureinsight.nl | 06 45 42 24 59 | Grote Voort 207G | 8041BK | Zwolle | Btw. Nr. NL855342468B01 | KvK 63664836

3

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doeleinden persoonsgegevens verzameld door Future Insight. Deze worden hieronder toegelicht. 

4

Het versturen van product updates

Future Insight stuurt product updates. Als je je via de website van het Digitaal Ecosysteem inschrijft voor de nieuwsbrief dan ontvang je deze updates. Je mailadres en naam worden bijgehouden in een Mailchimp adressenbestand. Je kunt je via de nieuwsbrief zelf ook uitschrijven als je deze updates liever niet ontvangt.

5

Aangaan van een overeenkomst

Wanneer je een overeenkomst aangaat met Future Insight zullen er aanvullende gegevens nodig zijn om de overeenkomst te kunnen opstellen, denk hierbij aan NAW gegevens, KvK nr. We zullen hierbij alleen de noodzakelijke gegevens opvragen zodat we de overeenkomst kunnen aangaan. Deze gegevens worden opgeslagen in ons financiële systeem waarmee wij de facturering organiseren.

6

Analytics

De website van het Digitaal Ecosysteem verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

7

Ontvangers

De gegevens die Future Insight ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

01. Mailchimp 

De updates worden verzonden met Mailchimp.

 

02. Google 

De e-mail van Future Insight wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google. 

 

03. Transip 

De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van Future Insight  zijn op de servers van TransIP opgeslagen.

 

04. Google Drive

Overeenkomsten worden opgeslagen in de beveiligde Google Drive omgeving van Future Insight.

 

05. WIX 

Deze website is ontwikkeld met software van Wix.com. Persoonsgegevens die je met ons deelt, worden met WIX gedeeld. Voor meer informatie lees je hier het privacybeleid van Wix.

 

06. Zapier 

Future Insight gebruikt Zapier om de nieuwsbrief formulieren op website te verbinden met Mailchimp. Hierin worden het mailadres en uw naam gedeeld. 

07. e-Boekhouden

Financiële gegevens voor de facturering van onze dienstverlening worden opgeslagen in e-Boekhouden.

8

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Future Insight, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 


01. Het versturen van product updates
Jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de product updates of door een mail te sturen naar info@futureinsight.nl

 

02. Contact opnemen 
Op het moment dat je contact opneemt met Future Insight via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. 

 

03. Analytics 
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 

04. Klantgegevens en Overeenkomsten
De klantgegevens en overeenkomsten die op Google Drive worden opgeslagen worden beveiligd opgeslagen. In het geval van de overeenkomsten is dit een wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst.

9

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Future Insight of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze twee staps verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Future Insight. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website en onze webapplicaties beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website en producten van Future Insight privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

10

Jouw rechten

01. Recht op inzage 

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Future Insight vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Future Insight via privacy@futureinsght.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

02. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Future Insight. Je gegevens omtrent de product update mail kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

03. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Future Insight opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Future Insight al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

04. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Future Insight vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

 

05. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Future insight niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

06, Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Future Insight jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@futureinsight.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.  

11

Plichten

Future Insight verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan relatiebeheer en het aanbieden van diensten of producten van Future Insight. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de product update mails te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Future Insight de betreffende dienst niet aanbieden. 

Future Insight behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Future Insight dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Future Insight te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

12

Vragen en opmerkingen

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

privacy@futureinsight.nl | 06 45 42 24 59 | Grote Voort 207G| 8041BK | Zwolle

bottom of page