top of page

Vergunningcontrole Service - Ontwikkel samen de stad van morgen

Mede in het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt gepoogd nieuwe stedelijke ontwikkelingen veel meer het resultaat te laten zijn van een breed participatief proces met alle betrokkenen in de stad.


Om dit mede mogelijk te maken wordt vanuit het programma Digitale Stad onderzocht hoe er met nieuwe digitale hulpmiddelen hieraan bijdragen kan worden. Het Open Urban Platform (OUP) met Digital Twin is hierin een belangrijk onderdeel evenals de Vergunningcontrole Service (VCS) die is ontwikkeld. Uiteindelijk wil de gemeente tot de situatie komen dat het BIM ontwerp wordt gemaakt binnen het digitale 3D-stadsdeel. Binnen dit deel zullen ook de regels en kaders ontsloten zijn, waaraan een ontwerp dient te voldoen. Te denken valt aan zowel esthetische als technische eisen, maar ook aan lokale eisen, zoals het parkeerbeleid. Zo kan de vergunningverlening veel efficiënter worden uitgevoerd. Door de Vergunningcontrole Service en het Open Urban Platform te verbinden kan dit werken. In de usecase wordt nu gekeken naar:

  • Koppelen/inlezen beschikbare VCS data vanuit bestaande systemen in het OUP;

  • Hoe zijn beide architecturen ten opzichte van elkaar gepositioneerd?;

  • Hoe verhoudt het OUP en de Vergunning Controle Service zich tot het DSO?;

  • Waar haalt de Vergunning Controle Service zijn data vandaan?

  • Welke rol kan het OUP spelen voor de Vergunning Controle Service?

  • Toetsen uitgangspunten qua toegang, privacy, ethiek, security met betrokken stakeholders;

  • Verschilanalyse van de bestaanden VCS data met de koppelvlakken van het OUP (WMS/WFS, CityGML, 3D Tiles, IFC en SensorThings API).
Comments


bottom of page