top of page

Safe - Onderweg naar een noodsituatie met de meest actuele informatie

Dit initiatief van de gemeente Rotterdam richt zich op het vergroten van de fysieke veiligheid in de stad door met name de Veiligheidsregio te helpen met betere en betrouwbaardere informatie.

De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is toonaangevend op het gebied van innovatieve informatievoorziening in de gehele veiligheidsketen. Allerlei processen in de keten zijn al datagestuurd wat de efficiëntie en betrouwbaarheid van de dienstverlening al ten goede komt.

In deze usecase is het primaire doel om te onderzoeken hoe 3D en/of BIM modellen ingezet kunnen worden ten behoeve van een beter begrip van een gebouw of situatie. De combinatie van een 3D en/of BIM model met bijvoorbeeld sensordata over aanwezigheid van mensen of aanwezigheid van rookvorming, kan worden gebruikt voor een actuelere informatievoorziening. In deze usecases wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • Koppelen/inlezen beschikbare SAFE data vanuit bestaande systemen in het OUP;

  • Onderzoeken gebruik en invoegen van sensordata;

  • Onderzoeken mogelijkheid om Vector Tiles iin te voegen;

  • Toetsen uitgangspunten qua toegang, privacy, ethiek, security en aansprakelijkheid met betrokken stakeholders.コメント


bottom of page