top of page

Woonstad - Een generieke BIM voorziening

Hierin werken de gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en Future Insight samen aan een centrale plek waar BIM modellen kunnen worden opgeslagen en ontsloten.

De BIM-modellen die worden ontvangen, of worden gecreëerd door de gemeente zelf, worden nu decentraal opgeslagen op verschillende locaties. Er is geen centrale opslag van BIM-modellen van waaruit modellen kunnen worden opgevraagd of worden bekeken. Vanuit de wens om dit te kunnen, is het idee van een Generieke BIM Voorziening ontstaan. Een voorziening die wordt gebruikt voor dienstverlening aan burgers en ondernemers en die ook voor de eigen organisatie beschikbaar is. In deze voorziening wordt de opslag van BIM-modellen georganiseerd. Vragen die nu in deze usecase bijvoorbeeld worden onderzocht zijn:

  • Welke metadata moeten er worden meegegeven aan de BIM modellen;

  • Hoe verhoudt CKAN zich tot de Generieke BIM Voorziening;

  • Kun je meerdere modellen tegelijk uploaden uit verschillende bronnen;

  • Verschilanalyse van de bestaande data met de koppelvlakken van het OUP (WMS/WFS, CityGML, 3D Tiles, IFC en SensorThings API). Daarnaast bekijken we welke conversie er eventueel nodig is om aan te sluiten bij de beschikbare koppelvlakken om de data centraal te kunnen ontsluiten;

  • Als de Generieke BIM Voorziening ook gebruikt wordt als archief door het op te slaan van BIM modellen, hoe zorgen we dan voor de vindbaarheid van de modellen en hoe ziet het archief eruit?;

  • Hoe ziet de (data) governance eruit en wie heeft toegang tot welke modellen en de datasets?
Comments


bottom of page