top of page

Van start met je eigen Open Urban Platform (Digitaal Ecosysteem)


De digitale transformatie is in volle gang en ook overheidsinstanties zijn hier steeds meer mee bezig. Met het Digitaal Ecoysteem kan iedereen op een veilige en ethisch verantwoorde wijze gebruik maken van de kracht van open- en gecombineerde data. Met het Digitaal Ecosysteem wordt het mogelijk allerlei soorten data en apps van verschillende bronnen en leveranciers te combineren. Zo ontstaat een schaalbaar en flexibel ecosysteem van data en diensten dat de mogelijkheden tot innovatie vergroot en een vendor lock-in verkleind. Belangrijke randvoorwaarden voor zo’n ecosysteem zijn uiteraard dat iedereen het op een veilige en ethisch verantwoorde wijze kan gebruiken.


Op 1 september 2023 gaat het jaarprogramma van start en daar kun je je nu voor inschrijven!


Samen met andere overheidsinstanties ga je aan de slag. Je gaat meedenken in belangrijke thema’s als Bouw & Architectuur, Governance & Ethiek en Organisatie inrichting, maar ook daadwerkelijk aan de slag met de opbouw van je eigen Open Urban PlatformStart: 1 September 2023


Doel: Aan de slag met Open Urban Platform (Digitaal Ecosysteem)


Kosten: 50.000 EUR


Voor wie: Overheidsinstanties in Nederland


Aanpak: Samen met andere overheidsinstanties werken aan thema’s als governance & ethiek, bouw & architectuur


Resultaat: Geselecteerde eigen datasets in eerste versie van het Digitaal Ecosysteem, gezamenlijke kennisopbouw en inbreng in de ontwikkelrichting.Meer weten?


Wil je meer weten over het jaarprogramma of je hiervoor aanmelden?


Neem contact op met Bas Hoorn.


Comments


bottom of page