top of page

Usecase Safe 3D: "Toekomstbestendige oplossingen voor een verbeterd veiligheidsbeleid"

De eerste usecases zijn van start. Maar voor welke uitdagingen staan we en wat wordt er in de usescases behandeld?

Lees in dit interview de ontwikkelingen van:


Namen: Marc Gerritsen, Maurice de Beer Usecase: Safe 3D

Organisatie: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond


Voor welke uitdaging sta je? (Wat is de aanleiding)

Er is veel data beschikbaar die we ophalen bij verschillende organisaties. Ook is er niet beschikbare data omdat ze niet makkelijk ontsloten kunnen worden. Daarnaast laat de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de data soms te wensen over. Als we al deze informatie vanaf een centrale betrouwbare plek kunnen ophalen en bundelen, dan ontstaan er veel mogelijkheden op verschillende fronten.


De verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om aanrijroutes te optimaliseren en vroegtijdig inzicht te krijgen in de situatie ter plaatse. Het zal de doeltreffendheid van reddingsoperaties aanzienlijk kunnen vergroten en door actuele real-time informatie en 3D visualisaties te integreren kunnen we werken aan proactieve risicovoorspellingen en het verkrijgen van vroegtijdig inzicht in noodsituaties.


Waar gaat de usecase over? Wat is het primaire doel en hoop je te bereiken?

De usecase Safe 3D draait om het ontwikkelen van toekomstbestendige oplossingen voor een verbeterd veiligheidsbeleid in een snel veranderende omgeving. Het primaire doel is om geavanceerde technologieën, zoals 3D outdoor, 3D indoor en sensortechnologie, te benutten om de veiligheid te vergroten. Dit omvat het optimaliseren van reddingsoperaties en het voorspellen van risico's. De hoop is om met de usecase safe 3D effectievere en efficiëntere veiligheidsmaatregelen te implementeren zodat we beter voorbereid zijn op incidenten en crisissen.


Welke problemen of knelpunten lost het Digitaal Ecosysteem op? (Wat kan het Digitaal Ecosysteem, wat je nu nog niet kan)

Met het Digitale Ecosysteem kan Safe 3D nog concreter profiteren van de mogelijkheden van interoperabiliteit en gegevensintegratie. Via het OUP kunnen verschillende databronnen naadloos worden samengevoegd en geanalyseerd. Hierdoor kan Safe 3D impactanalyses van calamiteiten en rampen uitvoeren en tegelijkertijd de samenwerking met andere belanghebbenden verbeteren om de veiligheid in een snel veranderende stedelijke omgeving te vergroten. Met het OUP kunnen wij onze ambitie realiseren om toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen voor een beter veiligheidsbeleid. Daarnaast streven wij naar de mogelijkheid om data terug te leveren voor een uitbreiding van het digitale ecosysteem.

Wat is hierin de toegevoegde waarde van het digitaal ecosysteem?

De toegevoegde waarde van het Digitaal Ecosysteem is dat het Safe 3D in staat stelt om gegevens uit verschillende bronnen te integreren en te analyseren, waardoor een holistisch beeld ontstaat van de situatie. Dit stelt ons in staat om impactanalyses te maken van calamiteiten en rampen en om samen te werken met andere instanties en belanghebbenden om de veiligheid te verbeteren. Het OUP fungeert als een centrale toegangspoort tot gegevens, waardoor de ambitie om over een bredere dataset te beschikken en complexe analyses uit te voeren, werkelijkheid kan worden. Hierdoor wordt de veiligheid in een steeds veranderende omgeving versterkt.
Comments


bottom of page